Předvánoční slovo od Magnuse

Magnus MacFarlane-Barrow se v předvánočním čase snaží zprostředkovat realitu chudých oblastí. Zdůrazňuje důležitost, jakou Mary’s Meals v těchto místech má a děkuje všem, kdo se do realizace programu, který přináší jídlo a naději nejchudším dětem, jakýmkoli způsobem zapojují.

Magnus MacFarlane-Barrow
Magnus MacFarlane-Barrow
Zakladatel Mary's Meals

Zpět na novinky | 03/12/22 | Magnus bloguje

Drazí přátelé,  

Ekai se snaží vykopat svou studnu do ještě větší hloubky. Po čtyřech obdobích dešťů, kdy nepršelo, je v keňské Turkaně nejhorší sucho za posledních 40 let a lidé se vydávají k vyschlým korytům řek v zoufalé snaze najít vodu.  

„Má zvířata umírají a lidé budou brzy taky umírat,“ říká mi Ekai a dívá se přitom na svého syna Elara, který shání stádo krav podél pěšiny před námi. 

V Turkaně dnes žijí dva miliony dětí, které trpí akutní podvýživou. Nyní více než kdy dříve, znamená jídlo od Mary’s Meals hranici mezi životem a smrtí pro komunity, kde tisíce předškolních a školních dětí dostávají naše drahocenné jídlo každý den. Je to příslib tohoto jídla, kvůli kterému přicházejí do školy a – spolu se vzděláním, kterého se jim dostane – nepřestávají věřit v lepší budoucnost.  

Tento náš slib však nyní prochází tvrdou zkouškou. Vzrůstající ceny potravin a paliva způsobují také nárůst cen jídla pro jedno dítě. V důsledku toho je nyní obtížné pokrýt potřebné náklady. Ceny jídla pro děti rychle stoupají, ale náš příjem bohužel neroste stejným tempem.

Již dvacet let se na vás obracíme s prosbou o pomoc, abychom se dostali k dalšímu dítěti, které čeká na Mary’s Meals. A Bůh ví, že dětí, které naléhavě potřebují naši pomoc, je víc než kdy dříve a my se k nim chceme dostat co nejrychleji. Ale ještě předtím vás naléhavě prosím, abyste nám pomohli dodržet slib, který jsme dali 2,2 milionům dětí, které naše jídlo již dostávají. A činím tak s bolestným vědomím, že rostoucí ceny nezatěžují jen rodiny v místech jako je Turkana, ale že i vy se můžete potýkat s finančními problémy.

Jestli můžete, připojte se prosím k Ekaiovi, který se snaží vykopat svou studnu ještě trochu hlouběji, a darujte prostředky, které nám pomohou dál poskytovat školní jídlo, na němž závisí tolik mladých životů. Chceme se dostat k dalšímu dítěti, které na nás čeká, ale nejprve musíme zůstat věrní těm, kteří naše jídlo již dostávají.

A pokud nás nyní nejste schopni podpořit finančně, prosím, nezapomeňte, že jsou i jiné možnosti, jak můžete pomoci. Řekněte o Mary’s Meals dalším lidem, věnujte svůj čas jako dobrovolníci nebo se modlete za všechny ty hladové rodiny.  

Ekaiovým jménem, jménem jeho rodiny a jménem tisíců rodin, které stále žijí v naději jen díky jídlu, které nám pomůžete darovat, Vám přeji šťastné a požehnané Vánoce.  

Bůh Vám žehnej!