Pouť do Medžugorje – místa, kde se zrodilo Mary’s Meals

V místě, kde má naše organizace duchovní kořeny, jsme se potkali s množstvím lidí z celého světa a mohli jsme si tak intenzivněji uvědomit, jak jsme si všichni blízcí bez ohledu na národnost, jazyk či barvu pleti

Zpět na novinky | 18/10/23 | Domácí zprávy

Mezi 4. a 9. říjnem tohoto roku se bezmála 80 lidí z Česka účastnilo tradiční Mezinárodní poutě Mary’s Meals do Medžugorje, vesničky v Bosně a Hercegovině. Právě tady se v červnu 1981 poprvé zjevila Panna Maria šestici vizionářů, tehdy ještě dětí. Dnes jde o jedno z nejnavštěvovanějších poutních míst, kde se započalo mnoho úžasných věcí. Svoje kořeny zde má také Mary’s Meals. 

Dodnes je to dobrodružství

Zakladatel Mary’s Meals Magnus MacFarlane-Barrow ve své knížce „Bouda, která krmí miliony dětí“ popisuje okamžik plánování cesty do Medžugorje v roce 1983 (tehdy bylo jemu samotnému teprve 15 let) takto: „…vesnička Medžugorje leží poblíž Mostaru. Ovšem na mapě se nám ji nepodařilo najít a netušili jsme, jak se tam dostat z letiště v Dubrovníku…, natož kde se ubytujeme, až tam dorazíme. ‚To přece k dobrodružství patří,‘ povzbuzovali jsme se navzájem.“ 

Do jisté míry je i dnes cesta do Medžugorje dobrodružství, i když cesty jsou skvělé a tisíc kilometrů, které je potřeba překonat, se dá v pohodlném autobuse absolvovat během jediného dne. Množství penzionů a hotelů, které zde během let vyrostlo, řeší otázku ubytování. Stále ovšem zbývá nepříliš vlídná celní kontrola na bosenské hranici a zejména pocit neznáma a očekávání, které se s každou podobnou cestou pojí. 

Setkání s podporovateli Mary’s Meals z celého světa, ale i s obrovským množstvím dalších lidí, kteří sem v říjnu zavítali, byla pozoruhodná a vedla nás k intenzivnějšímu uvědomění si skutečnosti, jak blízko si se všemi lidmi jsme – bez ohledu na jiný jazyk, národnost či barvu pleti. A zřejmě každý z nás, kdo jsme se letos na pouť vydali, by mohl potvrdit, že jde o místo s mimořádnou atmosférou, které osloví každého hledajícího člověka. 

Za rok jedeme znovu

Celkem desetičlenná skupinka mladých lidí (včetně Magnuse a dvou jeho sourozenců, rodiče s nimi nejeli), nakonec v roce 1983 nalezla přístřešek u místní rodiny. Návštěva Medžugorje znamenala pro Magnusovu rodinu zásadní životní okamžik. Rodiče nedlouho nato proměnili rodinný penzion v dům modlitby a sám Magnus o devět let později začal do Medžugorje v době války v tehdejší Jugoslávii vozit humanitární pomoc. To postupně vedlo i ke spuštění programu školního stravování v nejchudších regionech světa a založení organizace, jež byla pojmenována Mary’s Meals (Mariina jídla) právě na znamení skutečnosti, že v místě, kde se Panna Maria dodnes zjevuje některým z šesti vizionářů, kteří ve vesnici stále žijí, celé naše humanitární dílo začalo. 

Samozřejmě zatím nevíme, jak velkou životní změnu bude při zpětném pohledu letošní pouť znamenat pro každého z nás. Když jsme ale společně cestu probírali, shodli jsme se na tom, že bychom se do „Medžu“ všichni rádi vrátili. Příležitost bude i s Mary’s Meals: v říjnu 2024 jedeme znovu a zveme i vás. Na těchto stránkách dáme včas vědět, abyste se mohli přihlásit.