Nová budoucnost pro Jižní Súdán

Občanská válka připravila obyvatele Jižního Súdánu o infrastrukturu a bezpečí, místo toho přinesla strach a hladomor. Teď v Jižním Súdánu po mnoha letech nastal křehký mír. Následky válčení jsou ale hrozné.

Zpět na novinky | 2. 3. 2022 | Země Mary's Meals

Konflikt zničil školy a celé komunity. Lidé byli nuceni hledat nové domovy v odlehlých oblastech, které nebyly útokům tolik vystaveny. Kvůli ozbrojencům bylo nebezpečné obdělávat pole, a tak se teď Jižní Súdán potýká s hladomorem. Dětem v tomto regionu ale konečně začala svítat naděje.

Mary’s Meals v Jižním Súdánu pracuje už od roku 2008, a to díky partnerství s Rumbeckou diecézí. Nyní ale navázala novou spolupráci s místní organizací Mary Help Association (MHA), které se i přes nedostatek finančních prostředků podařilo založit 12 nových výukových center pro děti. V provizorních třídách, ve stínu stromů, teď děti v severozápadním regionu Jižního Súdánu oslavují příchod Mary’s Meals.

Není to jen radost z jídla. Jednoduchý školní oběd z kukuřice a fazolí dává dětem energii, pomáhá se soustředit na vyučování, ale hlavně je signálem pro místní komunitu, že jejich tíživá situace nezůstala bez povšimnutí a že se na ně nezapomíná.

Nově navázané partnerství Mary’s Meals s MHA nám umožňuje poskytovat jedno jídlo denně asi 5 000 dětí v této oblasti. Místní komunita podporuje zavedení stravování Mary’s Meals do té míry, že se spojila, aby vybudovala silnici, která umožní snadnější dopravu potravin přes oblast, která je z velké části porostlá stromy a hustým podrostem.

Pan Princy z organizace MHA, která náš program zajišťuje, v tom spatřuje začátek lepší budoucnosti: „Poskytované jídlo je pro děti velkou pomocí, aby mohly pokračovat ve vzdělávání. Mají na učení víc energie. Netrpí podvýživou a nemocemi. Rodiny jsou šťastné, když vidí všestranný růst svých dětí. Děti tak dostávají naději a přivykají myšlence, že jejich budoucnost bude lepší a úspěšná.“