Národní pouť Mary’s Meals na sv. Hostýn v roce 2022

Po dvou covidových letech, která plnohodnotnému průběhu tradiční poutě na Svatý Hostýn vystavila stopku, se dobrovolníci a příznivci Mary’s Meals mohli na tomto nejnavštěvovanějším poutním místě Moravy opět potkat osobně. Mnoho příznivců z Moravy a Čech se mohlo mimo jiné nechat inspirovat slovy Patricie Friel, která na Hostýn přijela až z Irska.

Zpět na novinky | 13. 5. 2022 | Domácí zprávy

V neděli 8. května se uskutečnila Národní pouť Mary’s Meals na Svatý Hostýn. Jen s malou mírou nadsázky by bylo možné říct, že šlo o pouť mezinárodní, protože jedním z hlavních bodů programu byla přednáška a svědectví Patricie Friel, která je ředitelkou irské pobočky Mary’s Meals.  

Pouť odstartovala pěším procesím od bystřického kostela svatého Jiljí, které na pětikilometrovou cestu se čtyřsetmetrovým převýšením vyrazilo v osm hodin. V první části pěší pouti se účastníci modlili růženec a později (když v prudším kopci docházel dech) vykonali několik zastavení, při nichž se intenzivně modlili za dílo Mary’s Meals. 

Ve stejnou dobu už byl vedle baziliky v plném provozu stánek Mary’s Meals, kde byly návštěvníkům za dobrovolný příspěvek k dispozici nejrůznější výrobky dobrovolníků, včetně horké malinové šťávy, která ve chladném ránu přišla mnoha lidem k chuti. Stánek otevíral ještě před osmou hodinou a byl v provozu ještě dlouho po oficiálním ukončení programu poutě. 

V deset hodin začala v Jurkovičově sále prezentace Lucy Nečesalové, která popsala poslední podstatné dění v rámci Mary’s Meals, věnovala se celosvětovému vývoji a krátce popsala i působení organizace během pandemie. Slovo pak předala Patricii (Trish) Friel. Ta se za pomoci překladatelky Jany Chocholaté rozdělila s posluchači v téměř zaplněném sále o zkušenosti s vedením irské pobočky Mary’s Meals. Irská společnost je zřejmě hodně jiná než česká a zejména komunitní život je v Irsku zřejmě mnohem více sepjatý než u nás, ale i tak byla slova „Trish“ inspirativní a velmi povzbudivá. Zejména nás dojalo její osobní svědectví, když se vyjádřila ve smyslu, že každé dítě zapojené do programu Mary’s Meals bere jako svou osobní zodpovědnost.  

Na přednášky navázala mše za dílo Mary’s Meals, kterou celebroval rektor baziliky P. Ladislav Nosek. Jeho promluva se dotýkala nejen přímo činnosti Mary’s Meals, ale také obecné úlohy dobročinnosti v dnešním světě. Otec Nosek zdůraznil, že čím více jsou ve světě přítomny konflikty a války, tím více je potřeba vůle pomáhat tam, kde je to potřeba. Vyzval všechny přítomné, aby nesložili ruce do klína s přesvědčením, že nemohou nic ovlivnit, ale aby naopak využili ty příležitosti k pomoci, jež jim jejich život nabízí. Mši velmi pěkně doprovázela čtyřčlenná schola z Prahy pod vedením Zuzky Řežábkové. Muzikanti přijeli na Hostýn už v sobotu odpoledne, aby si přímo na místě nastavili tamní zapůjčenou aparaturu a vyzkoušeli akustiku baziliky. Jejich doprovod byl příjemným osvěžením jinak tradičně varhanami provázené hostýnské mše.  

Po mši byli její účastníci ještě pozváni na promítání filmu Mary’s Meals – ovoce Medjugorje. Pro ty, kdo nebyli dostatečně seznámeni s činností Mary’s Meals, byl tento snímek určitě ideálním informačním zdrojem. Film vysvětluje úzké spojení, které je mezi Mary’s Meals a pannou Marií a vlastně i dokládá, proč se celá pouť konala právě na Hostýně, jenž je, stejně jako Medjugorje, mariánským poutním místem.  

Podle ohlasů přímo na místě i později na sociálních sítích lze vyvodit, že celá pouť byla pro účastníky, kteří byli v drtivé většině dobrovolníky Mary’s Meals, vítaným povzbuzením a opětovným potvrzením, že toto dílo má obrovský smysl, který v dnešní době ještě nabývá na významu. 

V rámci sbírky organizované během Národní poutě zajistila štědrost podporovatelů Mary's Meals celoroční školní stravování celkem 175 dětem. Moc všem děkujeme!