Zajímá vás, jak se díky vaší pomoci mění život dětí v hlavním městě Zimbabwe a jeho okolí?

Zpět na novinky | 18. 3. 2021 | Země Mary's Meals

Místní společenství se vlivem Pandemie COVID-19 ocitají v krizi, což byl důvod, proč jsme navázali partnerství s nevládní organizací Mavambo Orphan Care v Zimbabwe. Zpočátku jsme díky této spolupráci pomohli nasytit 6000 hladovějících dětí, z nichž většina je také HIV pozitivní. Nedávno jsme rozšířili program dovážky školních jídel pro další tisíce dětí v zemi. Danny Gomwe z Mavambo Orphan Care nám popsal, jak podle jeho názoru pravidelná strava ovlivňuje tyto děti a jejich komunity v Harare a okolí.

Jak se díváte na spolupráci s Mary´s Meals?

Mavambo se díky spolupráci s Mary´s Meals zviditelnilo, poněvadž podporované děti i jejich společenství přijímají stravovací program s nadšením. V první řadě mohou naši příjemci dostávat alespoň jedno kvalitní jídlo denně, což jim pomáhá s léčbou HIV (antiretrovirální léky na HIV jsou v kombinaci se zdravou stravou velmi účinné). Kromě toho tento školní stravovací program také přispěl k velmi prospěšnému projektu investic a budování kapacit mezi Mavambo a Mary´s Meals.

Na počátku naší spolupráce jsme se podíleli na pomoci šesti tisícům sirotků a ohrožených dětí, z nichž mnoho je HIV pozitivních a jejichž opatrovníci zůstali kvůli pandemii bez zaměstnání. Jaká je jejich situace teď?

Situace se příliš nezměnila, protože podmínky jejich opatrovníků a poručníků se nijak nezlepšily. Karanténní omezení se sice zmírnila, ale nadále nemají žádné zdroje příjmů. Po měsíci vydávání jídel Mary´s Meals jsme zaznamenali 500 HIV pozitivních dětí nově přihlášených do školního stravovacího programu. Některé z nich dostávají jídlo ve škole, ale další jsou rozptýlené po celém Harare, Goromonzi a ještě dále. Doufáme, že jakmile rozšíříme program do dalších škol, více z těch původních 6000 dětí bude opět dostávat jídla Mary´s Meals ve svých školách.

Jaká je situace v komunitách v době koronavirové pandemie?

COVID-19 přinesl mnoho problémů v souvislosti s karanténními opatřeními. Opatrovníkům žijícím z příležitostné práce zanikly zdroje příjmů, nemohou se tedy postarat o svoje rodiny. Zvlášť obtížné je to pro ty, kdo dostávají antiretrovirální léčbu (ART) i pro jejich léčené děti.

V Mavambo jsme zaznamenali velký počet lidí, kteří přestali užívat ART léky, protože se nesmějí užívat na lačný žaludek. Teprve pomoc Mary´s Meals, která poskytla léčeným dětem kaši, situaci hodně změnila.

Nedostatečné zabezpečení potravin vedlo také k případům zneužívání, například dětí vystavených vykořisťování výměnou za jídlo.

Jak jste zvládli distribuci jídel v komunitách?

Zorganizovat rozsáhlou distribuci bylo velmi náročné, protože proticovidová opatření omezila shromažďování osob na maximální počet 50 lidí. Avšak jako organizace jsme dodali jídlo blíže k domovům příjemců, čímž jsme pomohli omezit počet lidí shromážděných na jednom místě. Navíc nám velmi pomohli školení dobrovolníci z místních komunit, kteří zajistili postupné uvolňování prostředků a rozdělování kaše a mýdla. Také nám pomohly zásoby povinných osobních ochranných prostředků od Mary´s Meals.

Neměli jsme žádnou zkušenost s takovouto distribucí jídla, a tak jsme se vše museli naučit v průběhu prací. Pravidelně jsme aktualizovali naše údaje, abychom zajistili správné dodávky balíčků jídla, s čímž nám také pomáhali dobrovolníci žijící v příslušných obcích.

Jak byste z vlastní zkušenosti popsal přínos Mary´s Meals?

Pro naše komunity má kaše naprosto zásadní význam, už jen proto, že umožňuje dětem s HIV dodržovat potřebný léčebný režim. Před zavedením stravovacího programu zde byly četné případy lidí, kteří potřebovali léky, ale nepřišli si pro ně.

Pomoc v podobě výživného jídla přinesla komunitě výraznou změnu. Zjišťujeme, že klesá počet podvyživených dětí, děti přibírají na váze. Díky jídlu se také zlepšil psychický stav dětí a jejich opatrovníků, protož napětí způsobené nedostatkem potravy se zmírnilo.

Ve školách je ještě hodně znevýhodněných dětí. Většina z nich není HIV pozitivní, ale jsou velmi ohrožené. Dříve byla velkým problémem absence dětí ve školách. Docházka se značně zlepšila od chvíle, kdy začal školní stravovací program. Děti jsou teď v hodinách čilé a soustředěné, jejich přístup k učení se výrazně zlepšil. Všechny děti se stravují společně bez ohledu na svůj původ, což pomáhá odstranit společenská stigmata a diskriminaci spojené s extrémní chudobou.

Mary´s Meals svůj program s Mavambo nedávno rozšířila s cílem poskytnout školní jídlo ještě většímu počtu dětí. Jak vypadá situace nyní?

Rozšíření programu probíhá plynule, dopomohlo nám k tomu budování kapacit ze strany Mary´s Meals a školení v oblasti zacházení s potravinami, které nám zajistilo Ministerstvo zdravotnictví a péče o děti.

Mary´s Meals se nyní podává více než dvanácti tisícům školáků a v současné době pokračujeme v poskytováním jídla více než šesti tisícům dětí s HIV, konkrétně v Harare a Goromonzi.

Jaká byla v této oblasti reakce na zahájení školního stravovacího programu Mary´s Meals?

Lidé jsou za tento program vděční, protože jim pomohl zmírnil hlad. Místní komunity stravovací program uvítaly, což je zřejmé na počtu dobrovolníků. Pomáhají při nakládce a vykládce kaše; když není plyn, obstarávají palivové dřevo a ve svých školách vysazují stromy. Místní úřady program plně podporují, včetně Ministerstva zdravotnictví a péče o děti, Ministerstva školství prvního a druhého stupně a Ministerstva pro místní správu. Jsou velmi nadšení, že spolupracují s Mary´s Meals, protože toto partnerství přináší dětem výživné dávky potravin.

Jeden ředitel školy mi řekl:

„Jsme velmi vděční za program Mary´s Meals, pomohl nám zlepšit školní docházku a soustředěnost ve výuce a děti se teď učí s plným žaludkem.“

Jaké jsou další vyhlídky školního stravovacího programu?

Pro rok 2021 máme velká očekávání. Doufáme, že budeme podávat jídla Mary´s Meals ohroženým komunitám v Harare (konkrétně ve čtvrtích Eptworth, Mabvuku, Tafara a dalších) a v Goromonzi. Doufáme, že budeme spolupracovat s Mary´s Meals, abychom do konce roku nasytili více než 30 000 dětí (záleží na aktuální situaci s COVID-19). Díky pomoci Mary’s Meals s budováním potřebných kapacit je naše organizace připravena rozšířit činnost do mnoha částí Zimbabwe podle toho, jak nám to naše zdroje dovolí. Máme sen, že se všem ohroženým dětem dostane podpory v místě jejich vzdělávání!
 

* Bohužel od našeho rozhovoru s Dannym vzrostl v zemi počet nakažených COVID-19 a školy se musely zavřít. Stejně jako v mnoha jiných částech světa se situace může rychle změnit, s vaší podporou však Mary´s Meals dále neúnavně spolupracuje se svými partnery na dodávkách jídel, jak je to jen možné.

Přidejte se k rodině Mary's Meals a pomáhejte spolu s námi