Etiopie – jídlo se opět dostává tam, kde je ho nejvíc potřeba

Poprvé od začátku konfliktu v Etiopii, což je už víc než dva a půl roku, byl náš partner schopen doručit balíky s jídlem do rodin v komunitách, kde děti dostávaly naše pokrmy již předtím, než se kvůli bojům musely školy zavřít. 

Zpět na novinky | 23/05/23 | Země Mary's Meals

Válka v Tigraji velmi poznamenala život Etiopanů (více viz zprávy ČT) a nezbývá než doufat, že se postupně vše vrátí k normálu. Náš etiopský partner Dcery milosrdenství (Daughters of Charity) identifikoval oblasti největší nouze a na konci dubna proběhla dodávka potravin v Hawzenu, Kelete Awelallu, Atsbi a Garaletě. Na místa se podařilo dopravit velké množství různorodých potravin – jídlo obsahovalo čočku, mouku a olej – pro 8 tisíc dětí a dospělých na jeden měsíc. Stejnou dodávku plánujeme zopakovat v květnu a červnu.

Mluvčí Dcer milosrdenství nám řekla: 

„Válka v Tigraji za sebou zanechala velmi složité ekonomické a sociální problémy. V reakci na vzniklou krizi a ve snaze zachránit životy lidí, kteří naléhavě potřebují pomoc, realizují Dcery milosrdenství za podpory Mary’s Meals tento projekt v cílových oblastech. Přestože se nám daří distribuovat potraviny bez větších obtíží, bylo nesmírně obtížené určit, kteří členové komunity jsou ti nejpotřebnější, protože velká většina obyvatel žije v těchto oblastech v podmínkách blízkým hladomoru. Přijměte prosím naši nejhlubší vděčnost jménem těch, kdo tuto pomoc přijímají, a jménem našeho týmu. Děkujeme každému z Mary’s Meals, kdo se zasloužil o pomoc, která zachraňuje životy, děkujeme za laskavost, kterou tak prokazujete trpícím lidem v Tigraji.“  

Dary směřované pro Mary’s Meals tedy ulehčily mnoha rodičům, dětem a lidem v situaci, kdy doslova bojují o život. Je krásné vidět, jak se dobrota jedněch dotýká životů druhých. 

 

Nadále sledujeme obtížnou situaci v celé Tigraji a doufáme, že se nám co nejdříve podaří obnovit školní stravovací programy.