394 ročních jídel díky Move for Hope

Výzva Move for Hope běžela (a to doslova) v dubnu po celé ČR. Její výsledky nás moc potěšily!

Díky výzvě se nám totiž podařilo zajistit 394 dětem jídlo na celý školní rok. Tyto děti tak budou moct další rok bez obav chodit do školy Nambo v Malawi, a díky jídlu od Mary’s Meals budou mít dostatek energie na to, aby se soustředily na učivo.

Zpět na novinky | 26/05/22 | Domácí zprávy

Jak výzva Move for Hope probíhala? 

Do výzvy se přihlásilo celkem 139 účastníků z celého Česka, z toho 97 jednotlivců a 42 skupin. Během celého dubna pak jezdili na kole nebo běhali a kilometry zapisovali do aplikace. Celkem uběhli přes 21 030 km, na kole ujeli více než 21 400 km. To je mimochodem dohromady víc, než měří rovník! Naši štědří sponzoři potom za každý uběhnutý kilometr věnovali 2 Kč, a za každý kilometr na kole 0,50 Kč na podporu stravování ve škole Nambo. Po sečtení všech darů, registračních poplatků a darů od sponzorů se nám podařilo vybrat celkem 238 242 Kč. 

Moc děkujeme všem, kdo se do výzvy zapojili! Díky vám se nám daří naplňovat naše poslání poskytovat jedno jídlo denně těm nejchudším dětem v Malawi.