Lidé na pobočce

Ludmila Pavlišová

Narodila jsem se a dětství prožila ve východočeském městě Hronově. Vystudovala jsem učitelství biologie a chemie na Pedagogické fakultě Masarykovy univerzity v Brně. Při práci jsem pak absolvovala ještě obor Křesťanská výchova na Teologické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci. Považuji za velký dar, že jsem šest let života mohla strávit modlitbou a prací v kontemplativním klášteře. Nejdříve ve starobylé Porta coeli v Předklášteří u Tišnova, potom v rakouském Marienfeldu. V letech 2008 – 2020 jsem měla tu čest pracovat s lidmi s mentálním postižením a autismem v Chráněném bydlení sv. Michaela, které zřizuje Diecézní charita Brno. Od roku 2009 patřím ke Komunitě
Sant’Egidio. Na díle Mary’s Meals je mi sympatické, že vzniklo „ze zdola“, z nezištné a praktické reakce na konkrétní nouzi lidí, že si váží každého člověka i darů země a umožňuje všem lidem sdílet své dary s ostatními. 

Na pobočce mám na starosti komunikaci s dárci, potvrzení o daru, chod kanceláře, tabulky a databáze všeho druhu, účetní dokumenty a podle potřeby spolupracuji na probíhajících akcích.

​Šarlota Kadaňková

Narodila jsem se v Praze, dětství jsem však trávila na venkově u Brna. V Brně jsem studovala uměleckou školu se zaměřením na obchod a propagaci. V duchu tohoto oboru jsem pokračovala na Technické univerzitě v Liberci, kde jsem vystudovala bakalářský obor Textilní marketing. V předchozích letech jsem měla možnost se zapojit do aktivit Mary’s Meals jako dobrovolník. Dílo Mary’s Meals mě zaujalo z mnoha důvodů. Primárním důvodem je však jednoduchá myšlenka, která stojí na velmi efektivně fungující pomoci. Je krásné sledovat a být součástí toho, jak skrze dílo Mary’s Meals vzkvétá radost a láska pro druhé. 

Na pobočce mám hlavně na starost péči o dobrovolníky. Především se to týká komunikace s nimi a organizační podpory akcí v terénu. Kromě toho spolupracuji také na mnoha dalších projektech.

Kristína Třešková 

Narodila jsem se v Bratislavě. Po studiích na Právnické fakultě Univerzity Komenského v Bratislavě jsem pracovala na Ministerstvu spravedlnosti SR a v pojišťovně D.A.S. Spolu s manželem jsme žili v Německu a ve Slovinsku. Od roku 2005 žijeme s rodinou v Brně. Vždy mne zajímalo mé okolí a dění ve společnosti, co jsem uplatnila také i v neziskovém sektoru. Budování díla Mary’s Meals mne oslovuje z mnoha důvodů. Tím primárním je adresní a efektivní pomoc těm nejpotřebnějším na této zemi. Dopřát budoucnost dětem z nejchudších zemí dostávající jídlo v místě svého vzdělání, znamená pro mne doslovně zachránit život a také přispívat ke stabilitě v mezinárodním kontextu. Proto jsem velice vděčná všem lidem sdílejícím podobný náhled na svět. Jsem ráda, že díky kolegům a mnoha lidem dobré vůle má každý den další dítě šanci žít a mít svoji budoucnost. Dějiny jejich životů jsou tak i součástí našich dějin. 

Mám na starosti především budování vztahů s představiteli místních samospráv a firem. Ve spolupráci s dobrovolníky a koordinátory vytvářím lokální příležitosti pro růst Mary’s Meals a její prezentaci v regionu. Zaměřuji se na prezentace na vysokých či středních školách a navazuji spolupráci i se seniory. V neposlední řadě se podílím na duchovní podpoře hnutí.

​Bára Trávníčková

Narodila jsem se ve Zlíně, kde jsem vyrůstala se dvěma sestrami. Do Brna jsem šla studovat nejdříve Archeologii na Masarykově univerzitě, poté Mezinárodní teritoriální studia se zaměřením na region Latinské Ameriky na Mendelově univerzitě. V rámci studia jsem měla možnost s dalšími studenty díky stážím vycestovat do Nikaragui a Peru, kde jsme mohli realizovat vlastní rozvojové projekty. Díky této osobní zkušenosti vnímám, jak zásadní je konkrétní pomoc v daném místě. To je jednou z věcí, která mě na Mary's Meals velmi oslovuje. Na základě rozhovoru s místními se definovala taková forma pomoci, kterou si vybrali sami lidé – možnost pro děti chodit do školy a netrpět stále hlady. Tento cíl Mary's Meals beze zbytku naplňuje a pomáhá tak snižovat chudobu, motivovat ke vzdělání a dětem poskytuje jídlo z lokálních zdrojů. Je až neuvěřitelné, jak tato jednoduchá myšlenka denně pomáhá měnit životy dětí a toto dílo stále roste. Na pobočce v Brně pomáhám jako dobrovolník především s péči o dárce.  

​Marek Telička

Narodil jsem se v Brně, kde jsem strávil dětství a vystudoval ekonomii na ESF Masarykovy univerzity. Nejdříve profesně a později příležitostně jsem pracoval jako průvodce, především v zemích jihovýchodní Asie. Skoro dvě desetiletí jsem působil jako redaktor a šéfredaktor několika časopisů, posledním v řadě byl magazín Příroda. Se ženou a dcerkou jsme se odstěhovali kousek za Brno a později do malé vesnice u Bystřice pod Hostýnem. Na cestě konverze mi Pán poslal do života mnoho skvělých lidí a nakonec komunitu Blahoslavenství v Dolanech u Olomouce. Již několik let jsme se ženou členy tamního širšího společenství.

Práce v Mary’s Meals, kde jsem několik let působil jako dobrovolník, je pro mě velkým darem. Jednoduchá myšlenka spojuje globální hnutí, v němž každý ochotný člověk může najít svoje uplatnění a která spojuje otevřená srdce a dlaně celého světa. Přináší naději tam, kde je jí nejvíc potřeba. Na pobočce spolupracuji na různorodých projektech jak v backofficu, tak v terénu. Mimo jiné pomáhám s organizací velkých akcí nebo se podílím na vývoji externí komunikace.

Veronika Sojková

Pocházím z městyse Deblína. Vystudovala jsem Obchodní akademii v Brně. Mary’s Meals jsem poznala během studia na střední škole. Jednoduchá, efektivní a udržitelná myšlenka mě okamžitě nadchla. V naší konzumní společnosti je pro mě upomínka toho, že žiji v blahobytu a svobodě. Dalším benefitem, kterého si nesmírně vážím, je možnost setkávat se s inspirativními lidmi, kteří svůj čas a peníze obětují ve prospěch druhých. Na pobočce působím jako administrativní podpora a jsem taková dobrá duše celého týmu.

Přidejte se k rodině Mary's Meals a pomáhejte spolu s námi