Lidé na pobočce

Dita Arabo 

V roce 1976 se stalo Brno mým rodným městem, kde žiji po celý svůj dosavadní život. S manželem máme dva dospívající syny. V minulosti jsem pracovala s rodinami a dětmi ze sociálně vyloučené lokality v městě Brně. Měla jsem možnost navštívit Afriku, kde jsem se setkala osobně s chudobou. Velmi mě zasáhla situace místních lidí, především chudých dětí, které místo chození do školy (kam chodily na rozdíl od některých českých dětí rády), pomáhaly rodičům se získáváním peněz na základní obživu. Když jsem poprvé slyšela o hnutí Mary’s Meals, nadchl mě jeho jednoduchý princip pomoci, kdy každý z nás může udělat malý skutek lásky a přispět ze svého nadbytku těm potřebným. Jsem moc ráda, že mohu být součástí týmu podílejícího se na šíření tohoto hodnotného hnutí.  

Mou hlavní činností v kanceláři je především každodenní podpora dobrovolníků a komunikace s nimi, logistika propagačních materiálů, mám přehled o akcích v celé ČR. Spolupracuji také s týmem na sociální sítě, pomáhám částečně i s Batůžkovým projektem. 

Kristína Třešková 

Narodila jsem se 28.11.1975 v Bratislavě. Po studiích na Právnické fakultě Univerzity Komenského v Bratislavě jsem pracovala na Ministerstvu spravedlnosti SR a v pojišťovně D.A.S. Spolu s manželem jsme žili v Německu a ve Slovinsku. Od roku 2005 žijeme s rodinou v Brně. Vždy mne zajímalo mé okolí a dění ve společnosti, co jsem uplatnila také i v neziskovém sektoru. Budování díla Mary’s Meals mne oslovuje z mnoha důvodů. Tím primárním je adresní a efektivní pomoc těm nejpotřebnějším na této zemi. Dopřát budoucnost dětem z nejchudších zemí dostávající jídlo v místě svého vzdělání, znamená pro mne doslovně zachránit život a také přispívat ke stabilitě v mezinárodním kontextu. Proto jsem velice vděčná všem lidem sdílejícím podobný náhled na svět. Jsem ráda, že díky kolegům a mnoha lidem dobré vůle má každý den další dítě šanci žít a mít svoji budoucnost. Dějiny jejich životů jsou tak i součástí našich dějin. 

Mám na starosti především budování vztahů s představiteli místních samospráv a firem. Ve spolupráci s dobrovolníky a koordinátory vytvářím lokální příležitosti pro růst Mary’s Meals a její prezentaci v regionu. Zaměřuji se na prezentace na vysokých či středních školách a navazuji spolupráci i se seniory. V neposlední řadě se podílím na duchovní podpoře hnutí.

Marie Štrejbarová 

Narodila jsem se na Vysočině, můj rodný dům se nachází v Třešti. Po bakalářském studiu na Mendlově univerzitě jsem zůstala v Brně pracovat. Tři a půl roku jsem působila na Diecézním centru mládeže, kdy moji hlavní náplní bylo věnování se mladým lidem a organizovaní různých akcí pro ně. Tato práce mě velice bavila a naplňovala, ale pocítila jsem, že se musím v životě posunout zase dál. Tehdy jsem poznala Mary’s Meals. Čím déle toto dílo znám, tím více si uvědomuji její krásu a hodnotu. Byla by škoda si to nechat jen pro sebe, proto je pro mě velice důležité toto dílo šířit dál a tím se snažit snížit hlad a chudobu dětí ve světě, které mnohdy vyrůstají i bez rodičů. 

Pečuji především o dárce a zajišťuji veškerou potřebnou komunikaci s nimi a spojenou administrativu. Zodpovídám také za správný průběh větších akcí organizovaných kanceláří a základní spravování webových stránek. 

Bety Pilerová

Po maturitě na gymnáziu jsem absolvovala Pedagogickou fakultu, obory Hudební výchova a matematika. Učení se věnuji již od několik let, ať už soukromému doučování nebo učitelství na základní škole. V současné době působím jako lektorka přípravných kurzů v Ateliéru Amos. Pocházím z Brna a celý život zde i bydlím. S krásnou myšlenkou Mary’s Meals jsem se potkala v Medjugorje, kde jsem také 6 týdnů pobývala jako dobrovolník. Osobně mě nejvíce zaujalo, jak jednoduše a efektivně lze pomáhat, a to i přímo z místa, kde člověk žije. A jelikož vzdělávání dětí je mojí profesí, věřím, že vzdělávat děti v rozvojových zemích je skutečně ta nejlepší investice. 

Pro Mary’s Meals v České republice pomáhám zajišťovat překlady, obsah webových stránek, starám se o putovní výstavu a spolupracuji s týmem na správu sociálních sítí. 

Pavel Petřík 

Pocházím z Brna, kde jsem i vyrůstal spolu s 11 sourozenci. S manželkou žijeme ve Šlapanicích a máme již 5 dospělých dětí. Pracoval jsem nejdříve jako automechanik, profesionální řidič, poté 12 let jako laický terapeut v terapeutické komunitě pro závislé na nealkoholových drogách. V současné době podnikám v oblasti realitního trhu a správy nemovitostí. Myslím si, že každý člověk na Zemi, který má nadbytek, by se měl naučit dělit se s druhými, kteří mají naopak nedostatek a trpí hlady. V současné době 66 milionů dětí školního věku v rozvojových zemích, které chodí do školy hladové. Mary’s Meals mě fascinuje svou jednoduchostí, efektivitou a úžasnou progresivitou, kterou lze dosáhnout pouze s pomocí mnoha dobrovolníků, ochotných lidí celého světa, bez ohledu na společenské postavení či náboženské vyznání. Pomoci můžeš i Ty, třeba jen kouskem svého času. Jedna moudrá žena řekla: „Sami cítíme, že to, co děláme, je jenom kapka v oceánu. Ale oceánu by něco scházelo, kdyby tam ta kapka chyběla.“ 

Za pobočku zastřešuji podpůrný Batůžkový projekt. Mám na starosti jeho koordinaci v České republice, komunikuji s centrálou, jsem součástí týmu dobrovolníků, kteří spravují webovské a facebookové stránky projektu, komunikují s lidmi, kteří se do projektu zapojili, pomáhají s veškerou související administrativou a logistikou. 

Přidejte se k rodině Mary's Meals a pomáhejte spolu s námi