Časté otázky

Máte pochybnosti? Podělte se o ně s námi.

Jsme vděčni všem, kteří se s námi neváhají podělit o nejrůznější pochybnosti o smysluplnosti projektu Mary's Meals, protože otevřená diskuze obohacuje obě strany. Nám umožňuje porozumět nejrůznějším obavám, které jsou rozšířené mezi lidmi, a našim partnerům v diskuzi to zase pomáhá lépe porozumět způsobu fungování Mary's Meals.

Humanitární pomoc v nejchudších zemích se potkává kromě jiného i s řadou nedorozumění a mýtů. Zčásti je to z toho důvodu, že ne vždy různé humanitární organizace fungují ideálně, a ne vždy se jim daří přetavit dary podporovatelů do skutečné pomoci s očekávanou efektivitou a účelností. To však necháváme stranou - nemůžeme, ani nechceme mluvit o nejrůznějších humanitárních organizacích. Na této stránce se budeme věnovat nejrůznějším mýtům týkajících se humanitární pomoci z našeho pohledu - z pohledu fungování projektu Mary's Meals. Ukážeme, že na spoustu z těchto mýtů má Mary's Meals velmi srozumitelné odpovědi, pro které vůbec nepotřebuje složitou argumentaci - stačí jednoduché odkazy na výsledky a způsob práce Mary's Meals, a především na prostou jednoduchost myšlenky Mary's Meals. Právě v této jednoduchosti je obrovská síla - díky ní je Mary's Meals imunní vůči mnoha úskalím, kterým humanitární pomoc často musí čelit.

Mýtus 1:    Svět je příliš velký na to, aby ho změnilo pár nadšenců.

Mýtus 2:    Musí to stát obrovskou spoustu peněz.

Mýtus 3:    Nechte to politikům, vládám a mezinárodním institucím, protože vědí, jak na to.

Mýtus 4:    A dělají alespoň něco také vlády v postižených zemích?

Mýtus 5:    Můžou si za to sami, že mají hlad a jsou chudí.

Mýtus 6:    Pomáhání jen prohlubuje závislost na pomoci.

Mýtus 7:    Mary's Meals nenabízí dlouhodobě udržitelný způsob pomoci.

Mýtus 8:    Neprohloubí to migrační krizi?

Mýtus 9:    Stejně se ty vybrané peníze rozkradou.

Mýtus 10:  Co se nerozkradlo ze sbírek, rozkrade se v distribuci pomoci na místě.

Mýtus 11:  Většinou se pomáhá těm, kteří to nepotřebují.

Mýtus 12:  Kamarád byl v Africe, a lidé se tam mají dobře.

Mýtus 13:  Do nebezpečných oblastí se pomoc nedostane.

Mýtus 14:  Mary's Meals není dost akční pro řešení akutních krizí, akutních hladomorů.

Mýtus 15:  Propagaci projektu Mary's Meals musí zajišťovat profíci, kteří to umějí "prodat"

Mýtus 16:  Propagaci Mary's Meals je vhodné směrovat k vybraným "vhodným" skupinám lidí

Mýtus x:    Další mýty nebo pochybnosti, na které narazíme, doplníme...

 

Mýtus 1
Svět je příliš velký na to, aby ho změnilo pár nadšenců.hladomorů.
Snahy odstranit hlad ze světa budou vždy jen kapkou v moři, rozměr hladu ve světě je obrovský.
A tak jde jen o aktivity skupinek snících o nemožných věcech.

Odpověď:
Pravdou je, že několik nadšenců skutečně nezmůže mnoho. Pokud se však k několika nadšencům přidají další a vznikne lavina tvořená velkým množstvím drobných nadšenců – jak se to děje v případě Mary’s Meals – potom společně dokážou dělat velké věci. Však i jedním z hesel Mary’s Meals je, že jde o spolupráci mnoha lidí, z nichž každý dělá malé věci s velkou láskou. V současné době Mary’s Meals ve školách nejchudších zemí světa sytí přes 1,5 milionu dětí. V chudých zemích pro Mary’s Meals nezištně pracují desítky tisíc místních dobrovolníků (jen v Malawi je jich přes 80 000) a projekt podporují desítky tisíc drobných podporovatelů z celého světa.

Vzhledem k velkému počtu hladovějících dětí ve světě je Mary’s Meals se svým milionem a půl dětí teprve na začátku, ale nádherně ukazuje, že když se jedna kapka přidá ke druhé, dají se společně dělat neuvěřitelné věci. Tajemství úspěchu Mary’s Meals tedy spočívá v mnoha obyčejných lidech, kteří si uvědomují, že na nich a jejich drobných skutcích lásky záleží – že společně tímto způsobem mohou měnit svět.

Výstižný citát Matky Terezy: „Sami cítíme, že to, co děláme, je jenom kapka v oceánu. Ale oceánu by něco scházelo, kdyby tam ta kapka chyběla.“

 

Mýtus 2
Musí to stát obrovskou spoustu peněz.
Odstranění hladu ze světa by představovalo obrovské náklady. Proto je to naprosto nereálný cíl.

Odpověď:
Jedním z neuvěřitelných čísel popisujících práci Mary’s Meals jsou průměrné roční náklady na sycení jednoho dítěte, které činí 421 Kč. Takto nízké náklady umožňuje především dobrovolnický charakter práce Mary’s Meals, dále velmi prostá, i když nutričně bohatá strava podávaná ve školách, nákup potravin od místních farmářů a velmi nízké dodatečné režijní náklady (centrála Mary’s Meals je ve Skotsku).

V knize „Bouda, která krmí milion dětí“ se zakladatel Mary’s Meals smutně zamýšlí nad tím, že když zkusmo přepočetl náklady Mary’s Meals na roční stravu ve školách pro všechny hladovějící děti v Malawi, odpovídalo to částce, kterou před sebou viděl v inzertních novinách za prodej jedné výškové budovy v Londýně.

 

Mýtus 3
Nechte to politikům, vládám a mezinárodním institucím, protože vědí, jak na to.
Problém hladu ve světě je třeba nechat vládám a mezinárodním institucím,
protože ty disponují jak odborníky, tak prostředky. Nadšenecké aktivity nemají smysl.

Odpověď:
Nabízíme pohled z trochu jiného úhlu. Mary’s Meals se tím, co dělá, stává černým svědomím politiků, vlád a mezinárodních institucí, které by měly o odstranění hladu ze světa usilovat. Mary’s Meals ukazuje možnou cestu – svými výsledky dokládá nejen, že to jde, ale že to jde s tak neuvěřitelně nízkými náklady, které by si zřejmě na vládní úrovni nikdo nedokázal ani představit. A je na svědomí politiků, vlád a mezinárodních institucí, nakolik se nechají nebo nenechají ukázanou cestou inspirovat.

V této souvislosti nelze necitovat výrok bývalého britského premiéra Gordona Browna, který následně působil jako zvláštní vyslanec OSN pro vzdělávání. Na slavnostní premiéře filmu „Child 31“ o Mary’s Meals pronesl mimo jiné tato silná slova:
„Už dlouho mi leží na srdci to, aby každé dítě dostalo příležitost chodit do školy a učit se. Vzdělání přerušuje bludný kruh bídy a poskytuje vyhlídky na lepší zdraví i práci.Když jako zvláštní vyslanec OSN pro globální vzdělávání cestuji se svěřeným posláním po světě, nebudu teď už potřebovat vizitky. Stačí, když všude nechám kopii filmu ‚Child 31‘ a na ní ukážu, co se dá udělat pro to, abychom děti přitáhli ke vzdělání.“

Za zamyšlení stojí i to, co zakladatel Mary’s Meals popisuje ve své knize „Bouda, která krmí milion dětí“. Dva roky před vznikem Mary’s Meals vyslovil americký senátor George McGovern v televizním projevu myšlenku, že kdyby se vláda Spojených států rozhodla v nejchudších zemích světa financovat podávání jednoho jídla denně každému dítěti v místě jeho vzdělávání, zafungovalo by to jako jakýsi „Marshallův plán“, který by rozvojový svět pozvedl z chudoby. Od té doby uteklo téměř dvacet let. Stále ještě někdo věří, že vlády a instituce jsou tou jedinou hybnou silou, která může vyřešit hlad ve světě?

 

Mýtus 4
A dělají alespoň něco také vlády v postižených zemích?
Není to tak, že se nadšenci z celého světa o něco snaží, ale vlády postižených zemí hlad a chudoba nezajímá?

Odpověď:
Ve všech zemích, kde Mary’s Meals pomáhá, je to samozřejmě se souhlasem místních autorit; pomoc Mary’s Meals je přijímána s vděčností. Samotné aktivity tamních vlád a úřadů jsou v různých zemích různé, hodně to souvisí s aktuálními podmínkami v dané zemi. Některé země jsou zmítané válečnými konflikty nebo čelí dalším mimořádným okolnostem, v jiných zemích je situace klidnější a je i větší prostor pro aktivity místních vlád. Jedním z největších limitů pro vlády těch nejchudších zemí je nedostatek financí.

Obecně Mary’s Meals pracuje v každé zemi v podmínkách, jaké tam jsou, tedy i uprostřed válečných konfliktů, nefungující státní moci, všudypřítomné korupce, ale především uprostřed obrovské nouze, zvláště u té nejzranitelnější části populace, kterou jsou děti.

 

Mýtus 5
Můžou si za to sami, že mají hlad a jsou chudí.
Hladovějící lidé v chudém světě si mohou za svůj hlad sami - jsou líní, mají se snažit, aby se uživili.

Odpověď:
Naprostá většina hladovějících lidí si chudobu nevybrala. Nemůžou za to, že se narodili do války, že přišly obrovské problémy s dlouhodobou nepřízní počasí nebo naopak krátkodobé ničivé vlivy, jako jsou například povodně, které zdevastovaly veškerou úrodu. Nemůžou za celou historii koloniálního drancování jejich domoviny, nemůžou za odliv mozků těch, pro které je lákavější hledat dobré živobytí v zahraničí než pomáhat zlepšovat poměry doma. Velmi často jde o lidi, kteří jsou ve špatný čas na špatném místě a nemají žádnou šanci sami něco změnit k lepšímu.

 

Mýtus 6
Pomáhání jen prohlubuje závislost na pomoci.
Pokud se hladovějícím lidem pomáhá, zvykají si na pomoc, přestávají se snažit a stávají se závislými na pomoci.

Odpověď:
Pro odpověď si vypůjčíme slova zakladatele Mary’s Meals z knihy „Bouda, která krmí milion dětí“: „Jeden z běžných omylů nebo předsudků, se kterými jsem se při získávání peněz setkával, je, že v Africe nedochází k pokroku, protože lidé jsou zvyklí jen přijímat, nic nedělají a raději čekají na pomoc zvenčí. Z vlastní zkušenosti vím, že takové případy jsou velice vzácné. Nikdy a nikde jsem se nesetkal s pracovitějšími lidmi, než byli rolníci, se kterými jsem strávil nějaký čas v Libérii, nebo lidé, kteří za ubohý peníz pracovali celý den v Dillí, aby uživili rodinu, anebo Stella, která kvůli živobytí dřela v kamenolomu. Většina z nich měla spalující touhu osvobodit se od závislosti na pomoci. Proto všichni rodiče, se kterými jsem se v jejich bídě setkal, takřka vždycky toužili po tom, aby se jejich dětem dostalo vzdělání. Nakonec si totiž všichni uvědomovali, že právě to je cesta, jak se jejich děti můžou osamostatnit, a byli kvůli tomu ochotni přinášet nemalé oběti.“

 

Mýtus 7
Mary's Meals není dlouhodobě udržitelný způsob pomoci.
Poskytovaná pomoc Mary's Meals vede jen k závislosti hladovějících lidí na pomoci. Nejde tedy o dlouhodobě udržitelnou formu pomoci.

Odpověď:
Na téma udržitelnost rozvojové pomoci zakladatel Mary’s Meals Magnus MacFarlane-Barrow mluvil často. Mnozí akademici, kteří reálně nepomohli ani jednomu hladovějícímu člověku, s oblibou poukazují na to, že projekt Mary’s Meals nesplňuje podle jejich měřítek kritéria dlouhodobé udržitelnosti – a jak Magnus dodává, když se s nimi pak potkává třeba po deseti letech, jsou stále tam, kde byli dříve: v přípravách svých „udržitelných projektů“, které ještě nikomu nepomohly.

Magnus poukazuje na to, že nedává smysl dívat se na udržitelnost pomoci z hlediska několikaletého intervalu podle kritérií udržitelnosti, ale že na udržitelnost pomoci Mary’s Meals je třeba hledět v časové perspektivě, která odpovídá výchově další generace. Obecně je problém umět posoudit všechny efekty pomoci Mary’s Meals, od okamžitého tišení hladu přes dlouhodobou podporu vzdělávání, aktivaci obrovského potenciálu dobrovolníků nezištně pracujících v cílových zemích až po obrovskou vlnu solidarity mezi dárci po celém světě a nádhernou ukázku vzájemné spolupráce lidí nejrůznějších národů, ras, vyznání, společenského postavení. 

Z pohledu dlouhodobé udržitelnosti je nádherným výsledkem Mary’s Meals to, že se do jeho pomoci po letech úspěšně zapojují lidé, kteří sami prošli stravovacím programem Mary’s Meals, protože dobře vědí, že to je pomoc, která opravdu mění životy.

 

Mýtus 8
Neprohloubí to migrační krizi?
Pokud Mary's Meals školním stravováním natahuje děti do školních tříd, nepodporuje tím vlastně budoucí migrační vlnu z řad těch, kteří se tímto způsobem dostali ke vzdělání?

Odpověď:
Odpověď začneme z jiného konce. Je všeobecně známo, že z nejchudších zemí nemigrují za lepším živobytím ti nejchudší lidé, ale právě ti nejbohatší a nejvzdělanější. Nejbohatší země je v tom podporují – v rámci různých vládních programů přijímají ročně velký počet migrantů na základě jejich schopností, přičemž zájem je především o vzdělané, nadprůměrně inteligentní lidi. Takovým „vysáváním mozků“ chudým zemím velmi znesnadňují – ne-li znemožňují – jejich cestu z chudoby.

Mary’s Meals se snaží svým stravovacím programem v základních školách o to, aby se základní vzdělání dostalo i těm nejchudším dětem, a tím se celkově zvedala úroveň vzdělanosti v celých komunitách a zemích. Vyšší úroveň vzdělanosti jde ruku v ruce s možností postupného zvyšování celkové životní úrovně – a celkově vyšší životní úroveň v dané zemi přirozeně oslabuje tendence k migraci. Práce Mary’s Meals tedy naopak vede k oslabování migračních tlaků. Mary’s Meals dělá přesně to, po čem nyní slyšíme volat politiky v celé Evropě – pomáhá lidem zlepšovat životní podmínky přímo v místě jejich pobytu a tím tlumí migrační tlaky.

 

Mýtus 9
Stejně se ty vybrané peníze rozkradou.
Humanitární organizace jsou už takové - část sbírek hned rozkradou nebo nepatřičně používají na budování vlastního zázemí, pohodlí.

Odpověď:
Nemůžeme mluvit za jiné humanitární organizace, ale situace s Mary’s Meals vypadá následovně: Kontrola využívání finančních prostředků, které se sbíhají na českém sbírkovém účtu Mary’s Meals, je svěřena správní radě a auditorovi. Veškeré finanční prostředky z českého sbírkového účtu se odesílají na účet mezinárodního Mary’s Meals (to znamená všech 100 haléřů z každé jedné koruny věnované libovolným dárcem). V České republice tedy není veřejná sbírka Mary’s Meals zatížena vůbec žádnými režijními náklady. Veškeré režijní náklady Mary’s Meals Česká republika jsou hrazeny skupinkou lidí, kteří pobočku Mary’s Meals v naší zemi založili, nebo lidmi z jejich těsného okolí. Jsou to lidé, kterým na myšlence Mary’s Meals v naší zemi velmi záleží.

Průměrné celosvětové náklady na stravu jednoho školáka po celý školní rok představují 421 Kč, což je možné jen díky dobrovolnické práci desítek tisíc nadšenců po celém světě. Celosvětově drží Mary’s Meals neuvěřitelně nízké režijní náklady. Kromě nákladů na vlastní stravování dětí jsou v částce 421 Kč již obsaženy i veškeré režijní náklady, především na nutnou administrativu v ústředí Mary’s Meals, na komunikaci s podporovateli z celého světa, na zaměstnávání odborníků potřebných pro chod a strategické plánování Mary’s Meals (u organizace pečující o více než milion a půl dětí je to nutnost). Veškeré náklady jsou velmi pečlivě zvažovány – vždyť mezinárodní centrála Mary’s Meals sídlí ve Skotsku :-)
Podrobné finanční zprávy jsou k dispozici v angličtině.

 

Mýtus 10
Co se nerozkradlo ze sbírek, rozkrade se v distribuci pomoci na místě.
Další část pomoci se ztratí na cestě k příjemcům pomoci, především během distribuce pomoci v cílových zemích.

Odpověď:
Mary’s Meals to má v této věci velmi jednoduché. Už po startu projektu v prvních školách si organizátoři tohoto projektu uvědomili jednu důležitou věc. Ve školách zajišťují vaření a podávání jídla nadšení místní dobrovolníci, kteří takto často slouží i svým dětem. Je velmi těžké si představit, že by došlo k nějakému narušení distribuce potravin a potraviny se na cestě do školy ztratily. Nejenže se i na distribuci potravin podílejí sami dobrovolníci, ale především by případný výpadek znamenal, že ve škole nebude z čeho vařit – a nadšenci, kteří ve škole připravují a servírují jídlo, by si to nenechali líbit. Jinými slovy: to, že v cílových zemích pomáhají nadšení dobrovolníci v podstatě sami svým dětem, téměř znemožňuje rozkrádání potravin během distribuce. Navíc to, že celkové náklady na stravování jednoho žáka po celý školní rok činí pouhých 421 Kč, samo o sobě dosvědčuje, že se žádné prostředky na cestě k dětem neztrácejí.

Kromě popsané "samokontroly" samozřejmě Mary’s Meals zavedlo i vlastní kontrolní mechanismy včetně mezinárodního auditu. Mary’s Meals pomáhají mezinárodní uznávané auditorské firmy, které dohlíží na hospodaření s financemi. Donedávna to vykonávala auditorská společnost Deloitte a nedávno tím byla pověřena společnost RMS.

 

Mýtus 11
Většinou se pomáhá těm, kteří to nepotřebují.
Humanitární pomoc často končí u lidí, kteří ji naléhavě nepotřebují, na úkor lidí, kteří jsou skutečně v nouzi.

Odpověď:
Mary’s Meals velmi pečlivě zvažuje místa své pomoci. Soustředí se na ty nejchudší státy světa, často působí na venkově a ve vzdálenějších oblastech, kam se jiné charitativní projekty nedostanou. V této své práci také často spolupracuje s místními organizacemi, které Mary’s Meals pomáhají s logistikou. Iniciativa však vždy začíná od místní komunity, která o pomoc požádá. Jednou ze základních podmínek pomoci Mary’s Meals je aktivizace místních dobrovolníků, kteří se musí zavázat k dobrovolnické práci spojené s jídlem v základní škole. V praxi to znamená, že suroviny (u kukuřičné kaše se jedná o kukuřičnou mouku, sójovou mouku a minerální látky a vitamíny) obstará Mary’s Meals od místních malých farmářů a každodenní vaření kaše ve škole, servírování a mytí nádobí zajišťují místní dobrovolníci. Zástupci Mary’s Meals vždy situaci v dané škole posoudí na základě osobní návštěvy školy a komunity. Tímto je zajištěno, že pomáháme těm dětem, které to opravdu potřebují

 

Mýtus 12
Kamarád byl v Africe, a lidé se tam mají dobře.
Kamarád byl v Africe a hodně o tom ví. Vyprávěl o blahobytu, se kterým se tam setkával, a o opovrhování humanitární pomocí, kterého byl svědkem.

Odpověď:
1.
I Afrika je kontinentem obrovských rozdílů. V Africe jsou jak bohatší země, tak i země, které patří k nejchudším na světě. Je tam i řada zemí s propastnými rozdíly mezi bohatou a chudou populací a mnohdy jsou to země s oblastmi naprosto rozdílných klimatických podmínek.
2.
Mary’s Meals se svojí pomocí necílí pouze na Afriku, ale vstupuje do nejchudších zemí světa na různých kontinentech. V některých z těch zemí jsou opravdu velké rozdíly mezi chudou a bohatou populací – například v Indii. Znamená to, že by Mary’s Meals proto mělo ignorovat chudé oblasti Indie? Naopak právě v těchto zemích s obrovskými rozdíly je krásné vidět Mary’s Meals s jeho stylem práce – s důrazem na obrovskou solidaritu mezi lidmi, protože stravovací programy naprosto závisí na nezištném nadšení místních dobrovolníků, zajišťujících přípravu a výdej jídla ve školách.

 

Mýtus 13
Do nebezpečných oblastí se pomoc nedostane.
Spousta potřebných lidí žije v nebezpečných oblastech, často zmítaných válečnými konflikty, a k nim se pomoc nedostane.

Odpověď:
Pomoc Mary’s Meals ve vyloženě nebezpečných místech zmítaných válkami je omezená. Příkladem takové pomoci může být například Sýrie, kde Mary’s Meals pomáhá živit děti v provizorní škole v utečeneckém táboře. Dále například odvaha místních dobrovolníků v Jižním Súdánu umožnila dětem ve školách dostávat jídlo i v nejtěžších chvílích této země.

 

Mýtus 14
Mary's Meals není dost akční pro řešení akutních krizí, akutních hladomorů.
Dlouhodobý boj proti hladu a podpora vzdělávání jídlem ve škole je pěkná věc, na mnoha místech na světě jsou však akutní krize, akutní hladomory.

Odpověď:
Program Mary’s Meals obsahuje automaticky obě dvě složky – krátkodobou i dlouhodobou. Je zde efekt okamžitého tišení hladu podáváním stravy ve škole, ale současně efekt dlouhodobý, protože podávaná strava mnoha dětem otevírá přístup ke vzdělání. Mary’s Meals si sice neklade za hlavní cíl řešení akutních hladomorů, přesto i v této oblasti pomáhá, pokud může. Mary’s Meals má silné vazby s partnerskými organizacemi po celém světě. Když propukne krizová situace v oblasti, kde se nachází jedna z těchto partnerských organizací, jsme schopni díky naší spolupráci pomoci těm nejpotřebnějším. Příkladem může být vlastně i samotný počátek fungování Mary’s Meals, kdy v roce 2002 postihl hladomor africké Malawi.

V roce 2011 jsme se spojili s dlouhodobými přáteli v Malawi a s jihoafrickou charitou Gift of Givers s cílem společně doručit co největší množství potravinové pomoci do Somálska, abychom pomohli udržet naživu více než 40 000 hladovějících lidí. V roce 2011 jsme poskytli potravinovou, materiální a finanční pomoc dobrovolníkům Mary’s Meals a jejich rodinám, které přišly o domovy vlivem tajfunu. V roce 2013 jsme poskytli materiální pomoc lidem postiženým ničivými záplavami a sesuvy půdy. V roce 2014 jsme zorganizovali mimořádnou sbírku poté, co byla Indie zasažena vlnou tsunami. Vlna zničila domy i rybářské lodě a zanechala tak rodiny bez prostředků obživy. Sbírka zajistila pomoc rybářské komunitě v Tamilnádu. Zpočátku to byly potraviny a přístřeší a posléze pomoc při znovuvybudování domovů a nákupu nových lodí.

 

Mýtus 15
Propagaci projektu Mary's Meals musí zajišťovat profíci, kteří to umějí "prodat".hladomorů.
Nemá tedy smysl, abych se do propagace Mary's Meals jako amatér míchal.

Odpověď:
Dobrovolnictví je jeden ze zásadních pilířů Mary’s Meals. Do šíření povědomí o hnutí je zapojeno mnoho dobrovolníků po celém světě, a to jak v dárcovských, tak v programových zemích. Je to jedna z příčin, proč je organizace nízkonákladová. Cílem naší práce je prostřednictvím dobrovolnické činnosti nabídnout pomoc těm, kteří ji potřebují, a smysluplnou náplň života těm, kteří pomáhají. Do dobrovolnické práce pro Mary’s Meals se může zapojit kdokoliv, ať už jde o jednotlivce, nebo skupiny – studenti, lidé výdělečně činní, senioři i osoby se zdravotním postižením. Důležité je, aby se každý dobrovolník cítil motivován a zapojoval se s vědomím, že jeho snaha je skutečnou a dlouhodobou pomocí nejchudším dětem světa a jejich rodinám. Konkrétních možností, jak se zapojit, je mnoho. Naši dobrovolníci jsou například řečníky na různorodých prezentacích (farnosti, knihovny, školy a další). Je možné pomáhat s překlady nebo s grafikou. Obzvláště mladí se mohou dobře podílet na správě našich sociálních sítí – Facebook, Instagram, Twitter, Youtube.

Mezi další dobrovolnické činnosti patří účast našeho stánku při různých příležitostech – festivaly, trhy, veletrhy, místní slavnosti. Ve školách nebo jiných komunitách se organizují např. jarmarky, batůžkové projekty nebo promítání našich dokumentů „Child 31“ a „Generation Hope“. Dále se konají různé charitativní běhy nebo jiné sportovní akce na podporu hnutí, benefiční koncerty, vznikají články o Mary’s Meals do místních časopisů. Jednou z  výrazných dobrovolnických podpůrných aktivit je vaření kaše likuni phala (kterou jedí děti v Africe) na velkých akcích. Dobrovolníkům zajišťujeme maximální možnou informační podporu, poskytujeme propagační materiály, pořádáme dobrovolnická setkání. Na akcích rozdávají např. letáčky, samolepky, magazíny, výtisky knihy „Bouda, která krmí milion dětí“. Dále mají k dispozici powerpointové prezentace, dokumentární filmy, rollupy, promo stolky nebo pro větší akce zastřešené stánky. Mají rovněž možnost zapůjčit si audiovizuální techniku a další propagační pomůcky.

 

Mýtus 16
Propagaci Mary's Meals je vhodné směrovat k vybraným "vhodným" skupinám lidí
Stačí trochu znát lidi, aby se dalo usoudit, kdo jakým způsobem na informace o Mary's Meals zareaguje, a toho se dá využívat ve směrování propagace.

Odpověď:
Zkušenost je jiná – je neodhadnutelné, jak kdo na informace o Mary’s Meals zareaguje. Často je milým překvapením, když se pro Mary’s Meals nadchnou lidé, kteří se o něm dověděli "náhodou", mezi řečí. Vůbec se s nimi nepočítalo. A naopak – předpoklad, že konkrétní člověk nebo skupina lidí se nadchne pro Mary’s Meals, jakmile informace o projektu obdrží, často naráží na nezájem. Z toho plyne, že není nutné cílit propagaci Mary’s Meals směrem k nějaké "vhodné" skupině osob. Myšlenka Mary’s Meals dokáže oslovit úplně každého, mnohdy překvapivě. Koneckonců toto zjištění odpovídá i celosvětovému stavu podpory Mary’s Meals. Společné úsilí spojuje lidi nejrůznějších národností, ras, vyznání, společenských postavení i vzdělání. A právě toto je jedním z nejkrásnějších výsledků celého projektu Mary’s Meals.

 

Mýtus x
Další mýty nebo pochybnosti, na které narazíme, doplníme...
Jsme vděčni všem, kteří se s námi neváhají podělit o nejrůznější pochybnosti o smysluplnosti projektu Mary's Meals.

Přidejte se k rodině Mary's Meals a pomáhejte spolu s námi