Chiteko

Chiteko Primary School, Likoma Island, Northern Malawi

O škole

V Základní škole Chiteko je nyní zapsáno 507 žáků (z toho 252 chlapců a 255 dívek). Děti chodí do 1. – 8. třídy. 


V Chiteko je 9 stálých místností k vyučování. Škola má celkem 10 učitelů. 


Zdrojem vody pro školu je vyvrtaná díra/studna na pozemku školy, která je také v bezprostřední blízkosti kuchyně. V areálu školy je 9 suchých záchodů – oddělených pro chlapce a dívky.

Reporty