Chiteko

Chiteko Primary School, Likoma Island, Northern Malawi

O škole

V Základní škole Chiteko je nyní zapsáno 535 žáků. Děti chodí do 1. – 8. třídy. 

V Chiteko je 9 stálých místností k vyučování. Škola má celkem 10 učitelů. 

Zdrojem vody pro školu je vyvrtaná díra/studna na pozemku školy, která je také v bezprostřední blízkosti kuchyně. V areálu školy je 9 suchých záchodů – oddělených pro chlapce a dívky.

Financování 

Roční stravovací náklady pro celou školu činí 245 565 Kč. Na tuto školu lze přispět převodem při zadání variabilního symbolu 120180401 na oficiální sbírkový účet
(44 102 77 / 0100).

Reporty