Navzdory problémům způsobeným globální pandemií náš tým Mary’s Meals v Indii nepřetržitě pracuje na tom, aby dětem zajistil jídlo.

Zpět na novinky | 8. 3. 2021 | Země Mary's Meals

V Indii jsme se zaměřili na distribuci potravin do komunit v Jharkhandu, kde školy zůstávají zavřené. Hovořili jsme s otcem Joshym a otcem Sibi z naší partnerské organizace BREAD, abychom se dozvěděli více o významu působení hnutí Mary's Meals, které sledují na vlastní oči.

Jakým problémům čelily komunity během Covidu-19 od doby, co jsou školy zavřené?

Místní komunity neočekávaly, že k úplnému lockdownu dojde tak rychle a že nebude čas se na cokoliv připravit. Mnozí lidé přišli přes noc o zdroj svých příjmů a zůstali bez prostředků. Strach a úzkost vyděsili mnoho vesničanů. Mnozí muži jsou migrující dělnící, kteří cestují za prací napříč regiony. Když byla zavedena cestovní omezení, mnoho jich zůstalo několik týdnů mimo domov bez práce, a dokonce i bez jídla. Ti, kteří se pokusili vrátit do svých vesnic, museli za cestu zaplatit vysokou částku. Někdy šli lidé pěšky i několik dní, aby se dostali domů, nebo ujeli na kole víc než 1 200 km.

Hlad, nouze a nezaměstnanost byly dalšími zásadními problémy. K nim se přidalo ještě uzavření škol, které bídu ještě prohloubilo; děti zůstaly bez pravidelné školní docházky, bez učení i bez jídla. Nejtěžším úkolem tak bylo udržet naději v komunitách i mezi dětmi a řešit hrozbu hladu.

Jaké překážky jste překonali, než se podařilo zorganizovat distribuce jídla v komunitě?

Jsme rádi, že se nám podařilo zvládnout plánování a vyřešit situaci, hlavně poskytnutím suchých dávek potravin do různých částí Jharkhandu. Povolení civilních úřadů v prvním období distribuce (duben–červen 2020) bylo náročné. Rozvoz potravin do odlehlých oblastí, distribuce jídla školním dětem při dodržování opatření Covid-19 a monitorování distribuce byly úkoly, které jsme úspěšně zvládli.

Jak reagovaly komunity na distribuci potravin?

Rozdělování potravin bylo příjemným překvapením a rodiče se radostně usmívali. Místní komunity neočekávaly, že budou zásobeny potravinami a bylo to pro ně velké požehnání. Aby se zajistilo dodržování sociálního odstupu, rodiče a děti přicházeli podle časového harmonogramu a příděly jídla přijímaly s velkou radostí. Umyli si ruce, pak se postavili do řady, převzali svůj příděl a odešli ... bylo krásné vidět, jak se usmívají. Všichni byli vděční za rýži a čočku a i mýdlo je velmi potěšilo.

Jak pomohla distribuce potravin komunitám v takové těžké době? 

Zásobení potravinami sehrálo v komunitě zásadní roli. Chudí studenti a jejich rodiny zůstali zdraví a většinou také netrpěli hladem. Pro lidi bez práce bylo těžké zajistit jídlo pro své rodiny. Pro děti, které by jinak doma neměly oběd, byla tato distribuce jídla velkou pomocí. Pomohlo jim to překonat největší hrozbu a strach z pandemie – hlad.

Jaké jsou vaše vyhlídky do roku 2021 a do budoucnosti?

Lze doufat, že se život bude postupně vracet k normálu. Školy by se mohly otevřít ve druhé polovině roku a když budou studenti zpět ve škole, mohlo by hnutí Mary's Meals pomáhat ve školách jako obvykle. Ale to, co tato pandemie způsobila, zůstane v paměti lidí, hlavně dětí, po dlouhou dobu. Nechodily do školy a nestudovaly téměř celý školní rok. Bude-li lockdown pokračovat, velmi by nám pomohlo další zásobování potravinami.

Tma