Obyvatelé Tigraje naléhavě potřebují naši pomoc

Magnus MacFarlane-Barrow
Magnus MacFarlane-Barrow
Zakladatel Mary's Meals

Zpět na novinky | 1. 2. 2021 | Země Mary's Meals

Milí přátelé,

utrpení způsobené covidem se může zdát všudypřítomné a neutuchající. Někdy nevíme, jak reagovat na neznámé a nepříjemné situace jako je odloučení od našich blízkých, finanční potíže a také to, že děti nemohou chodit do školy nebo že se nám opakovaně hroutí plány. Včera jsem hodně pochopil z hovoru s člověkem, který toto utrpení zažívá v mnohem větší míře, než bych si kdy dokázal představit. Byl to rozhovor, který mě přiměl k pokoře a v novém světle mi ukázal krásu a důležitost Mary's Meals.

Volala mi kamarádka z jedné důvěryhodné partnerské organizace v Etiopii. S ohledem na její bezpečí nebudu zmiňovat její jméno. Podařilo se nám spojit navzdory komunikačnímu výpadku, který z velké části odřízl její oblast Tigraj již v listopadu, kdy zde vypukl konflikt. Je to blízká přítelkyně, která se několik let podílí na zajišťování obědů od Mary's Meals pro zbídačené děti v Tigraji. Náš hovor byl často přerušován zvuky střelby.

Začala popisovat tu nepředstavitelnou hrůzu, kterou zažívají lidé kolem ní. Obyvatelé Tigraje žijí ve strachu z toho, že zemřou hlady. Tvrdé boje, které se zde odehrávají mimo zraky celého světa, přinutily mnoho obyvatel opustit své domovy. Město Mekele je přeplněno lidmi, kteří přicházejí úplně bez ničeho. Mnoho z nich jsou děti bez doprovodu, které přišly o rodiče. Mezi těmito dětmi jsou zřejmě také ty, které ve škole dostávaly jídlo od Mary's Meals, protože před vypuknutím konfliktu jsme v této oblasti každý den poskytovali jídlo 24 230 dětem.

Životy těchto dětí se změnily k nepoznání. Naše plány také. Momentálně děláme vše, co můžeme, abychom tyto děti pomohli udržet naživu ve městě, kde se každý zoufale snaží přežít.

Když jsme se bavili o tom, jak zareagovat na tuto mimořádnou situaci, říkala, že naší hlavní snahou by mělo být zajistit těmto lidem základní životní potřeby. „Jsou tu lidé bez jídla, bez přístřeší, bez zdravotnického materiálu a když jim nezajistíme tyto základní potřeby, tak je zjevně čeká smrt. Tím chci říct, že když jim nikdo jiný nepomůže, tito lidé nemají žádnou šanci na přežití. Je to otázka života a smrti.“

Mluvila o mnoha lidech bez prostředků, kteří u nich hledají pomoc, o tom, že už rozdali všechno, co měli. Řekla také, že protože je teď velmi obtížné vybírat peníze z banky a ve městě je jen velmi málo potravin, tak už v Mekelle neexistují bohatí nebo chudí. Všichni jsou na stejné lodi. Vykreslila, jak se její přátelé, kteří jsou lékaři, snaží každý den léčit zástupy pacientů, i když pro sebe nemají dostatek jídla. Vysvětlovala také, že i přesto, že chybí dodávky pomoci zvenčí, spolupracovala s výborem charitativních organizací ve městě, které sbíraly oblečení a přikrývky, aby je daly těm, kdo přicházejí úplně bez ničeho.

Lidé v Tigraji naléhavě potřebují naši pomoc. A přestože je jejich situace hrozná, nečekají na ni pasivně nebo plni sebelítosti. Ti, kdo mohou, statečně pomáhají lidem kolem sebe. Kolem 4,5 milionu lidí urgentně potřebuje potravinovou pomoc. V nedávné zprávě Spojených národů byla také vyjádřena obava, že se mezi vyhnanou populací, která je bez adekvátního ubytování nebo zdravotní péče, nekontrolovatelně šíří Covid.

Tato pandemie nás okrádá o mnoho věcí, ale nemůže nám vzít naši lásku k bližnímu. Zatímco pokračujeme v naší neustávající bitvě s Covidem, nemůžeme zapomínat na naše nejchudší bratry a sestry a jejich zoufalý boj o přežití. V této době bychom neměli věnovat pozornost jen svým vlastním záležitostem. „Všichni jsme na stejné lodi,“ řekla naše přítelkyně o lidech v Mekelle, ale vlastně to mohla říct o celém světě.

„Víte, že existuje rčení," pokračovala ta žena, „že v nouzi poznáš přítele." Mary’s Meals bylo vždycky naším přítelem. Ve všech situacích cítím, že Mary’s Meals je členem naší rodiny, který se snaží nás ubezpečit o své lásce a zájmu, a to je pro nás opravdu velmi důležité.“

„A tak bych vás ráda požádala o to, abyste řekli lidem, aby se za nás modlili. Ó můj Bože! Omlouvám se, je tu teď slyšet spoustu střelby, nevím proč. Opravdu se mě to dotýká, cítím se tak milována, cítím, že o mě pečujete. Jsem moc vděčná všem v Mary’s Meals – vaše podpora a láska pro nás mnoho znamenají obzvlášť v této době."

Věrnost Mary’s Meals, která dojala naši přítelkyni k slzám, je vlastně vaší věrností. Viděl jsem ji v minulém roce a byla pozoruhodná. I uprostřed těch nových výzev jste pokračovali v dávání a sdílení toho, co máte, aby se děti mohly najíst. Díky vám jsme mohli dodržet náš slib daný 1,6 milionům dětí, i přesto, že mnoho z nich nechodí do školy kvůli Covidu. A také díky vám jsme byli schopni přidat během roku 2020 tisíce dětí do našeho programu.

Mám důvěru v to, že i tentokrát, kdy jsou potřeby těch nejchudších ještě akutnější než kdy jindy, na ně nezapomenete. Věřím, že společně projevíme svou lásku těmto dětem a našim přátelům v nouzi v Etiopii, kde právě teď náš důvěryhodný partner může použít naše dary na pomoc těm, kdo čelí hladovění.

Spolu s touto ženou vám z celého srdce děkuji za podporu, za vaše přátelství a vaši lásku.

Bůh vám žehnej.

Magnus MacFarlane-Barrow

 

Prozatím děláme, co je v našich silách, abychom dětem pomohli. Potřebujeme ale i vaši podporu, abychom mohli pokračovat s pomocí během této humanitární krize.

Pomozte s námi a přispějte přímo lidem v Tigraje s variabilním symbolem 7788 na náš sbírkový účet: 44 102 77 / 0100
 

Více informací o situaci v Etiopii k nalezení také na:
https://www.bbc.com/news/world-africa-55695123

https://apnews.com/article/ethiopia-united-nations-kenya-ef0b6b2db2994d4c3042cf19f3d92a2a