Zpět na novinky | 30. 11. 2020 | Země Mary's Meals

Současná znepokojivá situace v Etiopii se nadále vyhrocuje. Většina konfliktů se soustřeďuje do oblasti Tigray, kde Mary’s Meals již několik let spolupracuje s kongregací Milosrdných sester. Společně zajišťují stravování pro ohrožené děti ve školách a v poslední době, kdy jsou školy zavřené kvůli pandemii, také v jejich domovech.  
 
V důsledku bojů a nepokojů byl vyhlášen celostátní stav ohrožení a v oblasti nefunguje elektřina, internet ani telefon. Proto je velmi těžké udržet kontakt s našimi kolegy, kteří tam pracují. 

Situaci monitorujeme a jakmile to bude možné, budeme informovat naše přátele a podporovatele o průběhu stravovacích programech a možnostech, jak poskytnout další pomoc komunitám v Tigray a přilehlých oblastech. 

Situace v Tigray byla již dříve velmi obtížná a stravovací programy Mary’s Meals nyní představují záchranu pro trpící rodiny. Když Covid-19 zavřel školy, spolu s naším partnerem jsme zajistili, že děti mohly dále dostávat jídlo v době, kdy ho potřebovaly více než kdy dříve.

Sestra Medhin z kongregace Milosrdných sester, která je koordinátorkou pro oblast Tigray, řekla v létě svým podporovatelům: „Cena základních potravin a všeho výrazně vzrostla v důsledku inflace, přerušení zásobování a v důsledku opatření, která mají za cíl omezit volný pohyb lidí v reakci na Covid-19. Lidé se tak potýkají s nedostatkem potravin a výživy, podvýživa v rodinách se velmi zhoršila zejména v dětské populaci. Uzavření škol a omezení pohybu narušilo běžný život dětí, včetně sociální podpory. To rodičům a pečovatelům přináší další stres, protože mnozí musí zajistit náhradní péči o své děti nebo obětovat své zaměstnání.“

„Není nutné říkat, že distribuce potravin a osvětový program preventivních opatřeních proti pandemii, který je zaměřený na rodiny školních dětí, spolu se základními hygienickými potřebami významně přispívají k úspěšnému předcházení pandemii a poskytování péče cílové skupině školních dětí. To je možné jen díky velmi velkorysým a laskavým darům, které dostáváme od Mary’s Meals a od každého, kdo přispívá svými skutky lásky a milosrdenství.“

Nyní komunity v regionu čelí ještě horším hrozbám než těm, které představuje globální pandemie. Myslíme a modlíme se za děti a komunity, kterým pomáháme v Etiopii, za naše přátele, partnery a za všechny, které postihl probíhající konflikt.