Gerard Butler vyznamenán za činnost pro Mary’s Meals

Herec obdržel ocenění Cinema for Peace Honorary Award

Gerard Butler obdržel cenu Cinema for Peace Honorary Award jako uznání za svoji činnost pro Mary’s Meals. 

Tento skotský herec je dlouholetým podporovatelem naší práce, který se k celosvětovému hnutí připojil poté, co našemu zakladateli Magnusovi bylo před deseti lety uděleno ocenění CNN Hero. 

Od té doby Gerard strávil nějaký čas s komunitami v Libérii a na Haiti a přitom se setkal s dětmi, jejichž životy doznávají změn právě díky jednomu darovanému jídlu denně. 

Magnus se k tomu vyjádřil takto: „Gerryho podpora sehrála významnou roli v nárůstu povědomí o našem poslání po celém světě. Do této činnosti se ponořil natolik, že trávil čas v některých komunitách, jimž poskytujeme pomoc.

Když vypráví o našem poslání a o těch, jimž pomáháme, činí tak s hlubokým pochopením a soucitem. Takto podnítil mnohé z celého světa, aby se zapojili do podpory Mary’s Meals. Nic by mě nemohlo potěšit víc než to, že se mu dostalo ocenění a uznání právě tímto způsobem!“

Cena byla Gerardovi udělena v neděli 23. února 2020 během ceremonie konané v Berlíně ve Spolkové republice Německo. 

Mezi předchozí nositele tohoto ocenění patří Angelina Jolie, Leonardo DiCaprio a George Clooney. 

Gerard řekl: „S velkou pokorou přijímám ocenění ze strany Cinema for Peace, účast na Mary’s Meals však vnímám jako privilegium.

Poskytování jídla dětem, které se přitom učí, je něčím jednoduchým, co doopravdy mění jejich životy. Komunity na Haiti a v Libérii, s nimiž jsem strávil nějaký čas, byly úžasné a inspirující.

Co si díky Mary’s Meals uvědomuji je, že velké věci se dějí, když každý přispěje svojí troškou.”

Photocredit: Jürgen Biniasch 

Cinema for Peace má za cíl podporovat a propagovat filmy, které usilují o lepší svět. K dnešnímu dni darovali více než 10 milionů amerických dolarů na humanitární projekty po celém světě. 

Část výtěžku z galavečera, který se konal nedávno, bude darována Mary’s Meals, abychom mohli ve školách nasytit více hladových dětí.