Děti v Malawi se vrací do škol

V reakci na Covid-19 Mary’s Meals nadále poskytuje jídlo více než milionu dětí napříč Malawi během znovuotevření škol.

Zpět na novinky | 14. 1. 2021 | Země Mary's Meals

Do nového roku vcházíme se skvělou zprávou. Školy v Malawi se znovu otevřely!

Kvůli omezení počtu studentů ve třídě se děti ve škole střídají, přibližně polovinu času stráví ve škole a polovinu učením doma.

Školní kuchyně zůstávají zavřené, ale díky Vaší pomoci naši dobrovolníci z místních komunit rozdělují příděly domácnostem, tak aby více než milion dětí napříč Malawi mohlo nadále dostávat jídlo od Mary’s Meals.

Na základě jednání s vládou a místními komunitami se chystáme obnovit stravování přímo ve školách, hned jak to bude možné a bezpečné.

Hovořili jsme s ředitelkou Mary’s Meals Malawi Angelou Khonje a s referentkou pro komunikaci a pro program Sponzoruj školu Naomi Malungovou o tom, jaké to je poskytovat školní stravování během celosvětové pandemie.

„Uzavření škol kvůli pandemii způsobilo obavy v komunitách, kterým pomáháme. Většina rodin nevěděla, jak nasytí svoje děti, a bála se, že pandemie bude znamenat konec školního stravování.“

„Zavedení domácích přídělů přineslo komunitám velkou úlevu a naději. Znamenalo to, že děti dostanou svůj příděl kaše i doma, zatímco se dále vzdělávají.“

„První fáze distribuce bylo nejnáročnější, protože to bylo poprvé, co náš tým musel rozdávat příděly na doma.“

„Kvůli hladu chtěli někdy rodiče a opatrovníci dostat víc jídla, než jim bylo určeno, ale naše týmy se maximálně snažily, aby zajistily, že se konkrétní jídlo dostane ke konkrétním dětem.“

„V některých případech, především ve školách s velkým počtem žáků, bylo náročné rozdělit příděly všem dětem během jediného dne, což nevyhnutelně zpomalovalo průběh distribuce.“

„Ve druhé fázi rozdělování jsme vyhodnotili průběh prvního kola a díky přemýšlení o obtížích, kterým jsme čelili, a o tom, v čem jsme se poučili, jsme dokázali zajistit ještě větší úspěšnost.“

„Například velké školy ve druhém kole měly na distribuci přídělů dva nebo více dní podle počtu studentů, což zmenšilo nával a posílilo bezpečnostní opatření.“

„Podle dětí a rodin, se kterými jsme mluvili, je jasné, že distribuce domácích přídělů je důležitá. Děti teď můžou dostat svoji kaši doma, zatímco pokračují v učení.“

„Víme, že dětem nemohou chodit do školy každý den, ale vláda zavedla rádiové programy pro děti, aby jim usnadnila učení ve dnech, kdy jsou doma.“

„V současné době se školy znovu otevřely, ale výuka probíhá střídavě, aby se omezil počet studentů ve třídě. Prozatím tedy pokračujeme v distribuci přídělů na doma.“

„Se začátkem nového pololetí je tým Mary’s Meals připraven zajistit stravování přímo ve školách nebo pokračovat v komunitní distribuci přídělů. Bude záležet na nejnovějších pokynech vlády Malawi.“

„Zaměstnanci a dobrovolníci se dobře přizpůsobili měnícím se podmínkám. V kanceláři nás může být jen pár najednou, proto většina zaměstnanců pracuje na dálku. Mezi všemi úseky je dobrá koordinace a díky tomu stravovací program nic nenarušuje.“

Jsme moc vděční každému, kdo v této náročné době pomáhá uskutečnit toto dílo, které mění životy.

Těšíme se na den, kdy se děti budou moct bezpečně naplno vrátit do školy a jíst jídlo od Mary’s Meals společně se svými spolužáky a přáteli. Do té doby budeme pokračovat v komunitní distribuci domácích přídělů, tak aby se děti nadále mohly každý den spolehnout na naše jídlo.

Více informací o naší reakci na Covid-19 najdete v nejnovější zprávě našeho zakladatele Magnuse MacFarlane Barrowa.

S Vaší pomocí bude naše práce pokračovat.